Modulator-Free Variable Multi-Rate FSO Communication 1 km Outfield Demonstration Based on Chirp-Managed Laser

论文编号:  
作者:   Xie, Zhuang; Jia, Shuaiwei; Shao, Wen; Wang, Yang; Ma, Rong; Wei, Sentao; Liao, Peixuan; Zhang, Dongquan; Wang, Weiqiang; Gao, Duorui; Wang, Wei; Xie, Xiaoping
刊物名称:   IEEE PHOTONICS JOURNAL
所属学科:  
论文题目:   Modulator-Free Variable Multi-Rate FSO Communication 1 km Outfield Demonstration Based on Chirp-Managed Laser
发表年度:   2022
卷:   14
期:   6
页:  
联系作者:  
收录类别:  
影响因子:  
参与作者:  
备注:  
   

关闭窗口

返回首页