A Single-Celled Metasurface for Multipolarization Generation and Wavefront Manipulation

论文编号:  
作者:   Ji, Ruonan; Guo, Xin; Liu, Zhichao; Wu, Xianfeng; Jin, Chuan; Liu, Feng; Zheng, Xinru; Sun, Yang; Wang, Shaowei
刊物名称:   NANOMATERIALS
所属学科:  
论文题目:   A Single-Celled Metasurface for Multipolarization Generation and Wavefront Manipulation
发表年度:   2022
卷:   12
期:   23
页:  
联系作者:  
收录类别:  
影响因子:  
参与作者:  
备注:  
   

关闭窗口

返回首页